sobota, 17 lutego 2018, 23:53

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Lidia Grzywacz   
wtorek, 22 lipca 2014 15:02

Realizacja działań wynikających z Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 9 kwietnia 2014 r. poz. 3719), dotyczących uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony, w zakresie: inwentaryzacji, oceny stanu ochrony gatunku w Obszarze, zdefiniowania zagrożeń oraz propozycji działań ochronnych, a także wyznaczenia stanowisk monitoringowych dla następujących gatunków ryb:

–        minóg strumieniowy Lampetra planeri,

–        różanka Rhodeus sericeus amarus,

–        boleń Aspius aspius,

–        piskorz Misgurnus fossilis,

–        koza złotawa Sabanejewia aurata,

–        koza Cobitis taenia

–        brzanka Barbus meridionalis petenyi Heckel, 1852

 

Zapytanie ofertowe

Poprawiony: wtorek, 22 lipca 2014 15:06
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Lidia Grzywacz   
piątek, 18 lipca 2014 12:03

Realizacja działań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032 ustanowionych Zarządzeniem nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 31 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 9 kwietnia 2014 r. poz. 3827) polegających na uzupełnieniu wiedzy w zakresie przedmiotu ochrony; różanki Rhodeus sericeus amarus.

Zapytanie ofertowe

Poprawiony: poniedziałek, 21 lipca 2014 10:14
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Lidia Grzywacz   
czwartek, 10 lipca 2014 07:08

Realizacja działań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowego Świdra PLH140025 ustanowionych Zarządzeniem nr 10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 31 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 9 kwietnia 2014 r. poz. 3823) polegających na uzupełnieniu wiedzy w zakresie przedmiotów ochrony; różanki Rhodeus sericeus amarus, kozy Cobitis taenia, minoga ukraińskiego Eudontomyzon spp.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający informuje, że w zapytaniu ofertowym została wpisana błędnie nazwa obszaru, którego dotyczy zapytanie. Prawidłowa nazwa brzmi: Natura 2000 Dolina Środkowego Świdra PLH140025

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Lidia Grzywacz   
piątek, 04 lipca 2014 12:56

Realizacja działań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005 ustanowionych Zarządzeniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w dniu 31 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 9 kwietnia 2014 r. poz. 3721)

Zapytanie ofertowe

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Lidia Grzywacz   
piątek, 04 lipca 2014 12:51

Realizacja działań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007 ustanowionych Zarządzeniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 31 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 9 kwietnia 2014 r. poz. 3828)

Zapytanie ofertowe

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 13